Author Archive

AOBP na konventu ASD v Praze

Ve dnech 23.-25. dubna 2014 se v Praze sešla elita evropského zbrojního a bezpečnostního průmyslu na výročním konventu ASD (ASD je zkratka pro evropský letecký a obranný průmysl). Evropský obranný průmysl řeší aktuální výzvu globálního trhu, který se mu technologicky a

Více

Jednání Sekce kvality pro obranný a bezpečnostní průmysl

Vážení členové Dne 24 .dubna 2014 se uskutečnilo na Ministerstvu obrany jednání Sekce kvality pro obranný a bezpečnostní průmysl. Jednání řídil ředitel UřOSK SOJ Ing. Martin Dvořák Ph.D. Za AOBP se jednání zúčastnil viceprezident Ing. Trávníček Jaroslav a pracovník Sekretariátu

Více

Jednání AOBP s ministrem obrany

Dne 22.4.2014 se uskutečnilo jednání Presidia AOBP s ministrem obrany Martinem Stropnickým (MO). Za AOBP se zúčastnil prezident Asociace RNDr. Jiří Hynek s poradcem Ing. Dušanem Švarcem a vicepresidenti Ing. Jaroslav Pecháček, Ing. Jaroslav Trávníček a Ing. Jiří Řezáč. Za ministerstvo obrany

Více

Závěry z kulatého stolu „Problematika výzkumu a vývoje OBP“

Dne 10.4.2014 organizoval Výbor pro obranu, bezpečnost a zahraniční věci Senátu kulatý stůl, jehož cílem bylo identifikovat zdroje pro firmy, zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti obrany a bezpečnosti a diskutovat možnosti a problémy spojené s jejich praktickým využíváním. Jednání vedl

Více

Pozvánka na seminář o kybernetické bezpečnosti

Vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem si Vás dovoluje pozvat na diskusně laděný odborný seminář konaný ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu Kybernetická bezpečnost – Odpovědnost managementu za její zajištění   Kdy: 22. dubna 2014

Více

Stanovisko Sekce taktických systémů Rady ředitelů AOBP k reakci AČR na článek v E15 „Armáda chce vysílačky,které v EU nefungují“

Dne 2.4.2014 byla na webových stránkách MO (www.army.cz) zveřejněna reakce na článek v deníku E15 „Armáda chce vysílačky, které v Evropě nefungují“ (http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/armada-chce-vysilacky-ktere-v-evrope-nefunguji-1074439), týkající se záměru AČR pořídit vysílačky od americké firmy Harris. Vzhledem k řadě odborných nepravd a zavádějících informací si

Více

Překlad vystoupení zástupce AOBP před Výborem pro kontrolu exportu EU k tranzitním licencím dne 31.3.2014 v Bruselu

Dámy a pánové. Děkuji Evropské komisi za pozvání na zasedání expertní skupiny pro kontrolu exportu vojenského materiálu a umožnění vyjádřit názor českého průmyslu. Zastupuji AOBP, která má 100 členských firem. Mým záměrem je seznámit vás se specifickým problémem vnitřního trhu

Více

Shromáždění Rady ředitelů dne 13.3.2014

Dne 13.3.2014 od 10 hodin se uskutečnilo shromáždění Rady ředitelů (dále RŘ) v prostorách generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v Praze. Akce se zúčastnilo 50 představitelů členských firem Rady ředitelů a čestný host – náměstek ministra obrany (dále NMO) Ing. Kuchta. Z důvodu

Více

Připomínky k návrhu nového seznamu vojenského materiálu

Vážení členové Prosíme o vaše vyjádření/připomínky k návrhu nové vyhlášky (celý materiál v příloze) upravující seznam vojenského materiálu č. 210/2012 Sb., vztahující se k zákonu č. 38/1994 Sb.,“ o zahraničním obchodu s vojenským materiálem“. Navrhované změny by měly jít ke

Více

Udělení záštity 7. ročníku Společenského setkání dobrovolných záchranných sborů ČR

Dne 11. dubna 2014 se v Kongresovém centru Praha uskuteční kongresové a společenské setkání záchranných sborů ČR 7. Společenské setkání dobrovolných záchranných sborů ČR, u příležitosti 150 výročí vzniku českého hasičstva, kterému AOBP udělila záštitu. Kromě AOBP poskytl záštitu MuDr. Přemyl Sobotka

Více