Důležité odkazy

Home » Důležité odkazy
Katalogy a prezentace

Security & Defence Technologies Catalogue – Katalog bezpečnostních a obranných technologií
https://msline.seethebrand.com/issue/sdtc-2021-2022/

Časopis Review pro obranný a bezpečnostní průmysl
http://www.msline.cz/index.php?page=produkce

Obchodní příležitosti a programy

Obchodní příležitosti EDA – (Procurement Gateway – Opportunities)
https://www.eda.europa.eu/procurement-gateway

NATO Obchodní příležitosti
http://www.nato.int/cps/en/natohq/62249.htm

Veřejné zakázky MO
http://www.mocr.army.cz/finance-a-zakazky/verejne-zakazky/_verejne-zakazky-51635/

Výstavy a akce v ČR (současné)

Future Forces Forum 2022 (19.21. 10. 2022, PVA Expo Praha)
https://www.future-forces-forum.org/?lang=cs

IDET 2021 (6.–8. 10. 2021, Výstaviště Brno)
https://www.bvv.cz/idet/idet-2021/

Studium

Studium na Univerzitě obrany
http://www.unob.cz/Stranky/default.aspx

Studium na CEVRO Institutu
http://www.cevroinstitut.cz/