Dokumenty AOBP

Home » O AOBP » Dokumenty AOBP

Dokumenty AOBP

Dohoda o spolupráci uzavřená mezi AOBP a:

  • Ministerstvo obrany ČR
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Memorandum of Understanding mezi AOBP a zahraničními asociacemi:

  • Federation of Security and Defence Industries (FSDI) (Lotyšsko)
  • The Defence Industry Association of Hungary (MVSZ) (Maďarsko)
  • The Ukrainian Defence and Security Indurstry Association (UADSI) (Ukrajina)
  • The Korea Defense Industry Association (KDIA) (Jižní Korea)
  • Lithuanian Defence and Security Industry Association (LDSIA) (Litva)
  • Združenie obranného a bezpečnostného priemyslu (ZBOP) (Slovensko)