Zveřejnění Evropské strategie pro obranný průmysl

7.3.2024
Václav Syruček

Vážení členové,

Rádi bychom Vás informovali o zveřejnění vůbec první Evropské strategie pro obranný průmysl (EDIS).

Strategie nastiňuje výzvy, kterým v současnosti čelí Evropská technologická a průmyslová základna(EDTIB), ale také příležitost využít její plný potenciál a vytyčuje směr pro příští desetiletí. Aby se zvýšila připravenost evropského obranného průmyslu, musí členské státy investovat více, lépe, společně a evropsky. Na podporu členských států při dosahování těchto cílů představuje Evropská strategie obranného průmyslu soubor opatření zaměřených na:

  • Zvýšení evropských investic do obranného výzkumu a vývoje.
  • Navýšení samostatnosti a autonomie EDTIB.
  • Vyšší využívání společných akvizic členskými státy.
  • Vyšší úroveň spolupráce s Ukrajinou a ukrajinským obranným průmyslem.
  • Koordinaci projektů s NATO.

Společně s EDIS představila Komise návrh nařízení s názvem Program evropského obranného průmyslu (EDIP), která překlene krátkodobá nouzová opatření přijatá v roce 2023 a končící v roce 2025 ke strukturálnějšímu a dlouhodobějšímu přístupu k dosažení připravenosti obranného průmyslu. Tím bude zajištěna kontinuita podpory evropské obranné technologické a průmyslové základny, která doprovází její rychlé přizpůsobení nové realitě.

EDIP zahrnuje finanční i regulační aspekty. EDIP zmobilizuje 1,5 miliardy EUR z rozpočtu EU v období 2025–2027, aby bylo možné nadále zvyšovat konkurenceschopnost EDTIB.

AOBP se aktivně zapojila do přípravy strategie a vznesla řadu národních připomínek, které reflektovaly postoj českého obranného a bezpečnostního průmyslu.