Archive for Srpen, 2011

Návrhy na „změkčení“ legislativy z oblasti životního prostředí

Vážení členové, dovolte, abychom vás informovali, že Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje aktualizaci materiálu týkajícího se „Návrhů na úpravu právních předpisů z oblasti životního prostředí k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice“ (tzv. Ekoaudit). Cílem materiálu je eliminace

Více

Příprava nové offsetové koncepce

Vážení členové AOBP, v měsíci srpnu vstoupí v platnost další legislativní opatření EU (Směrnice 2009/81 o obranných zakázkách), které ovlivní pořizování materiálu a služeb obranného a bezpečnostního typu příslušnými ministerstvy. Tato legislativa souvisí se strategií Komise k otevření obranného a

Více

Novela zákona O zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Dne 20. 7. 2011 schválil Senát Parlamentu České republiky novelu zákona č. 38/1994 O zahraničním obchodu s vojenským materiálem. Více informací na: http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=2910

Více