Archive for Duben, 2019

Nařízení EU k EDIDP

Informujeme, že zde naleznete nařízení EU k EDIDP.

Více

Výzvy v rámci EDIDP

Zde naleznete odkaz na zveřejněné výzvy Komise EU k jednotlivým projektům v rámci EDIDP (avíza byla firmám průběžně zasílána), které jsou otevřeny od 9. 4. 2019 s termínem předložení návrhů do 29. 8. 2019. Na uvedených stránkách Komise naleznete potřebné dokumenty a návody

Více

Ocenění PaedDr. Jana Vykoukala

Informujeme, že dne 25. 4. 2019 udělila Bezpečnostní rada státu Cenu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR PaedDr. Janu Vykoukalovi. Pan Vykoukal dlouhodobě spolupracuje s AOBP v oblasti bezpečnostního výzkumu, jehož je na Ministerstvu vnitra nestorem. Pravidelně vystupuje na valných hromadách

Více

57/19 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/57-19-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-30-4-2019/. Předmětem novely je přijetí dílčích změn v seznamu vojenského materiálu, který je v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoven na základě Společného seznamu

Více

Možnost prezentace firem z oblasti IZS

Informujeme, že AOBP ve spolupráci s členskou firmou EGO Zlín organizuje incomingovou misi pro představitele institucí integrovaného záchranného systému a prostředníky jejich nákupů. Akce se koná u příležitosti XXII. mezinárodní konference medicíny katastrof na téma „Připravenost státu na nebezpečné hrozby“. Mise se

Více