Archive for Prosinec, 2015

AURA, s.r.o. a švédský Saab AB podepsaly dohodu o dlouhodobé spolupráci

AOBP gratuluje české společnosti AURA, s.r.o., která se již více jak čtvrtstoletí zabývá vývojem a implementací informačních systémů pro vojenskou i civilní logistiku, k uzavření dlouhodobé dohody o spolupráci se švédskou firmou Saab AB. Obě společnosti budou spolupracovat v oblasti informačních

Více

Tisková zpráva o prezentaci FFF a AOBP na ZÚ v Haagu, Bruselu a Paříži

„Ve dnech 23., 24. a 25. 11. 2015 proběhlo na zastupitelském úřadu České republiky v Haagu, Stálém zastoupení České republiky při EU v Bruselu a zastupitelském úřadu ČR v Paříži představení projektu Future Forces Forum. Akci zahájili Ondřej Abrhám, zástupce J. E.

Více

Seminář „Záměr rozvoje letectva Vzdušných sil AČR“

Dne 4.12.2015 se v Poslanecké sněmovně uskutečnil seminář, jehož cílem bylo představit poslancům a odborné veřejnosti záměry MO a AČR v oblasti rozvoje vzdušných sil. Přítomni byli také představitelé hlavních firem z oboru letectví a obranného průmyslu v čele s prezidentem AOBP RNDr. Jiřím

Více

Prohlášení AOBP k nově připravované směrnici EU, týkající se omezení práv občanů legálně držet střelné zbraně k osobní ochraně

Evropská komise dlouhodobě projevuje svou nerozhodnost a nekompetentnost v oblasti bezpečnosti občanů EU. Její poslední návrh v reakci na útoky teroristů v Paříži směřující k omezení práva občanů EU k legálnímu držení zbraní není jen prostým odtržením od reality, ale

Více

Petice proti návrhu směrnice Evropské komise

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky vyzývá své členy, jejich blízké a zaměstnance a další příznivce k podpisu petice „You cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership“, kterou připravilo Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní (LEX) a která směřuje

Více