Archive for Srpen, 2014

Podněty k legislativě

Na AOBP se obrátila viceprezidentka hospodářské komory (HK) s žádostí o podněty k úpravě legislativy. Náměty můžete zaslat přímo na HK a prosíme v kopii i na AOBP do konce srpna 2014. Na AOBP bychom podněty paralelně soustředily a bude-li

Více