Archive for Březen, 2024

Zveřejnění Evropské strategie pro obranný průmysl

Vážení členové, Rádi bychom Vás informovali o zveřejnění vůbec první Evropské strategie pro obranný průmysl (EDIS). Strategie nastiňuje výzvy, kterým v současnosti čelí Evropská technologická a průmyslová základna(EDTIB), ale také příležitost využít její plný potenciál a vytyčuje směr pro příští

Více