Jak se stát členem AOBP

Home » O AOBP » Jak se stát členem AOBP
  1. Vyplnit a podepsat registrační list oprávněnou osobou a v něm určit zástupce pro styk s Asociací.
  2. Uznat Stanovy AOBP ČR (prohlášení je součástí registračního listu).
  3. Zaplatit alikvotní část členského příspěvku (od měsíce zaslání členského listu na bankovní spojení: ČSOB Banka, číslo účtu: 126359019/0300). Podklad pro uhrazení alikvótní části vám bude zaslán neprodleně po tom, co AOBP obdrží vámi vyplněný registrační list.

Splněním těchto podmínek nabývá firma statut uchazeče o členství (plně se účastní všech aktivit AOBP ČR). Řádné členství v Asociaci vzniká přijetím
na valné hromadě a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok v alikvotní části ode dne podání registračního listu. Roční členský příspěvek činí 55.000,- Kč.

Zájemci o členství, kteří mají zájem o účast v Radě ředitelů, musí vyplnit registrační formulář pro vstup do Rady ředitelů.

REGISTRAČNÍ LIST ČLENA ASOCIACE OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU ČR

ORGANIZAČNÍ POSTUP PŘIHLÁŠENÍ ZA ČLENA AOBP

STANOVY ASOCIACE OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY