Jak se stát členem AOBP

Home » O AOBP » Jak se stát členem AOBP
  1. Vyplnit a podepsat registrační list oprávněnou osobou a v něm určit zástupce pro styk s Asociací.
  2. Uznat Stanovy AOBP ČR (prohlášení je součástí registračního listu).
  3. Uhradit alikvotní část členského příspěvku. Podklad pro úhradu bude zaslán neprodleně po tom, co AOBP obdrží vámi vyplněný registrační list.

Splněním těchto podmínek nabývá firma statut uchazeče o členství (plně se účastní všech aktivit AOBP ČR). Řádné členství v Asociaci vzniká přijetím na Valné hromadě a zaplacením členského příspěvku na kalendářní rok v alikvotní části ode dne podání registračního listu. Členský příspěvek činí 60 000 Kč ročně a je osvobozen od DPH.

Vyplněný registrační list můžete zaslat na e-mail info@aobp.cz

Stanovy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Registrační list člena AOBP ČR

 

Statutes of the DSIA CR

Registration Sheet DSIA CR