Evropský obranný fond

Home » Evropský obranný fond

Evropský obranný fond (EDF) je iniciativa Evropské komise s cílem podpořit obranný výzkum a vývoj a přispět k inovativní a konkurenceschopné obranné průmyslové základně v členských státech EU. EDF předcházely dvě testovací iniciativy a to PADR (Preparatory Action on Defence Research) a EDIDP (European Defence Industrial Development Programme).

Evropský obranný fond je program na období 2021–2027 s celkovým rozpočtem 8 mld. EUR.

Aktuálně byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2023. Celkový rozpočet by měl být přibližně 1,2 miliardy EUR a výzvy budou pokrývat 34 témat. Témata, která budou řešena v nových výzvách, najdete na obrázku níže. Další informace najdete zde. Pro letošní rok je termín pro podávání přihlášek stanoven na 22. listopadu 2023Odpovědi na časté otázky můžete najít zde. Dotazy související s výzvami Evropského obranného fondu doporučujeme směřovat na na e-mail defis-edf-proposals@ec.europa.eu, který je spravován přímo DG DEFIS.

Matchmaking 

V případě, že hledáte partnery do svého konsorcia a nebo byste se rádi zapojili do vznikajících konsorcií, můžete vyplnit formulář. Výsledný soubor informací a kontaktů,po doplnění informací od všech zájemců, bude distribuován našim partnerům v rámci EU (partnerské asociace, síť National Focal Points) s cílem vytvořit nová evropská konsorcia. Zároveň i Vám pak budeme posílat nabídky, které získáme od zahraničních partnerů. Hotový soubor bude šířen za účelem matchmakingu pro výzvy EDF 2023

Informační dny Evropského obranného fondu (EDF)

Rádi bychom Vás co nejsrdečněji pozvali na událost s názvem The European Defence Fund Info Day 2023, která se uskuteční dne 2. října 2023 od 9:00 do 13:30 v Hlavním sále MO – Valy. Zdvořile Vás Žádám o nahlášení účasti do 26. září 2023 COB na e-mailovou adresu Mgr. Jaromíra Truksy ze Sekce průmyslové spolupráce MO, truksaj@army.cz, kam prosím uveďte název společnosti (instituce), dále počet a jména účastníků.

Ve dnech 28. a 29. července 2023 proběhly informační dny Evropského obranného fondu (EDF). 

Během informačních dnů bylo poskytnuto více informací k letošním výzvám EDF.

Záznam informační dnů naleznete zde. Prezentaci obsahující veškeré informace naleznete zde.

Výsledky výzev Evropského obranného fondu pro rok 2022

V pondělí 26. června 2023 Komise zveřejnila seznam úspěšných návrhů v rámci Evropského obranného fondu (EDF) 2022. Celkem bylo podpořeno 41 společných projektů a mezi společnosti v Unii a Norsku poputuje přes 830 miliónů EUR. Vybraná konsorcia se skládají celkem z 550 subjektů (společností, výzkumných institucí a univerzit) z EU a Norska. Z tohoto počtu patří 40 % subjektů mezi malé a střední podniky (SME).

Více informací a seznam úspěšných společností můžeme nalézt zde.

National Focal Point (NFP)

Každý členský stát nominuje jednoho zástupce – National Focal Point (NFP), který se bude účastnit jednání Evropské komise a předávat poznatky dále směrem k subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu.

Za Českou republiku je National Focal Point na základě nominace ministra obrany:
Ing. Kristýna Helm, Ph.D., zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kontakt: edf@aobp.cz

Za Českou republiku je National Focal Point – Alternate na základě nominace ministra obrany: Bc. Václav Syruček, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kontakt: edf@aobp.cz