Evropský obranný fond

Home » Evropský obranný fond

Evropský obranný fond (EDF) je iniciativa Evropské komise s cílem podpořit obranný výzkum a vývoj a přispět k inovativní a konkurenceschopné obranné průmyslové základně v členských státech EU. EDF předcházely dvě testovací iniciativy a to PADR (Preparatory Action on Defence Research) a EDIDP (European Defence Industrial Development Programme).

Evropský obranný fond je program na období 2021–2027 s celkovým rozpočtem 8 mld. EUR.

Aktuálně byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022. Celkový rozpočet by měl být přibližně 924 miliónů EUR a výzvy budou pokrývat 33 témat. Témata, která budou řešena v nových výzvách, najdete na obrázku níže. Další informace najdete zde. Pro letošní rok je termín pro podávání přihlášek stanoven na 24. listopadu 2022


EDF_Work_Programme_2022_1
EDF_Work_Programme_2022_1

Odpovědi na časté otázky můžete najít zde. Dotazy související s výzvami Evropského obranného fondu doporučujeme směřovat na na e-mail defis-edf-proposals@ec.europa.eu, který je spravován přímo DG DEFIS.

Uzávěrka výzev Evropského obranného fondu pro rok 2022

Do uzavření výzev pro rok 2022 dne 24. listopadu dodaly společnosti evropského obranného průmyslu celkem 134 přihlášek. Podle očekávání je největší zájem o výzvy určené pro malé a střední podniky.

Komise ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli nyní provede vyhodnocení jednotlivých přihlášek. Na výzvy pro rok 2022 je určeno více než 920 miliónů euro.

Oznámení vítězů v jednotlivých výzvách, kterým bude udělen kontrakt, se očekává před pololetím roku 2023.

Více informací můžete nalézt zde.

National Focal Point (NFP)

Každý členský stát nominuje jednoho zástupce – National Focal Point (NFP), který se bude účastnit jednání Evropské komise a předávat poznatky dále směrem k subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu.

Za Českou republiku je National Focal Point na základě nominace ministra obrany:
Ing. Kristýna Helm, Ph.D., zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kontakt: edf@aobp.cz