Evropský obranný fond

Home » Evropský obranný fond

Evropský obranný fond (EDF) je iniciativa Evropské komise s cílem podpořit obranný výzkum a vývoj a přispět k inovativní a konkurenceschopné obranné průmyslové základně v členských státech EU. EDF předcházely dvě testovací iniciativy a to PADR (Preparatory Action on Defence Research) a EDIDP (European Defence Industrial Development Programme).

Evropský obranný fond je program na období 2021–2027 s celkovým rozpočtem 8 mld. EUR.

Aktuálně byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2023. Celkový rozpočet by měl být přibližně 1,2 miliardy EUR a výzvy budou pokrývat 34 témat. Témata, která budou řešena v nových výzvách, najdete na obrázku níže. Další informace najdete zde. Pro letošní rok je termín pro podávání přihlášek stanoven na 22. listopadu 2023Odpovědi na časté otázky můžete najít zde. Dotazy související s výzvami Evropského obranného fondu doporučujeme směřovat na na e-mail defis-edf-proposals@ec.europa.eu, který je spravován přímo DG DEFIS.

Matchmaking 

V případě, že hledáte partnery do svého konsorcia a nebo byste se rádi zapojili do vznikajících konsorcií, můžete vyplnit přiloženou tabulku. Hotová tabulka, po doplnění informací od všech zájemců, bude distribuována našim partnerům v rámci EU (partnerské asociace, síť National Focal Points) s cílem vytvořit nová evropská konsorcia. Zároveň i Vám pak budeme posílat tabulky, které získáme od zahraničních partnerů. Hotová tabulka bude šířená za účelem matchmakingu pro výzvy EDF 2023

Tabulka má dva listy. V prvním prosím vyplňte informace o Vaší společnosti a ve druhém označte výzvy o které máte potenciálně zájem.  

Vyplněnou tabulku zašlete prosím nejpozději do 30. května 2023 na edf@aobp.cz  

Informační dny Evropského obranného fondu (EDF)

Byla spuštěna registrace na informační dny Evropského obranného fondu (EDF). Informační dny se budou konat hybridní formou ve dnech 28.-29.června 2023. Uzávěrka registrace je 21. června 2023.

Během informačních dnů získáte více informací k letošním výzvám EDF, můžete se zúčastnit matchmakingu s potenciálními partnery a prezentovat svou společnost.

Pokud máte zájem předvést svou prezentaci, zaškrtněte při registraci, že máte zájem o pitching. Zároveň si připravte podklady do výběrového řízení. Podklady musíte odevzdat organizátorům do 25. května. Tématem prezentace by měla být vaše zkušenost s výzvami EDF nebo nápady, jak se zapojit a jak zefektivnit evropské programy.

Více informací, včetně registrace naleznete zde

Uzávěrka výzev Evropského obranného fondu pro rok 2022

Do uzavření výzev pro rok 2022 dne 24. listopadu dodaly společnosti evropského obranného průmyslu celkem 134 přihlášek. Podle očekávání je největší zájem o výzvy určené pro malé a střední podniky.

Komise ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli nyní provede vyhodnocení jednotlivých přihlášek. Na výzvy pro rok 2022 je určeno více než 920 miliónů euro.

Oznámení vítězů v jednotlivých výzvách, kterým bude udělen kontrakt, se očekává před pololetím roku 2023.

Více informací můžete nalézt zde.

National Focal Point (NFP)

Každý členský stát nominuje jednoho zástupce – National Focal Point (NFP), který se bude účastnit jednání Evropské komise a předávat poznatky dále směrem k subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu.

Za Českou republiku je National Focal Point na základě nominace ministra obrany:
Ing. Kristýna Helm, Ph.D., zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kontakt: edf@aobp.cz