Evropský obranný fond

Home » Evropský obranný fond

Evropský obranný fond (EDF) je iniciativa Evropské komise s cílem podpořit obranný výzkum a vývoj a přispět k inovativní a konkurenceschopné obranné průmyslové základně v členských státech EU. EDF předcházely dvě testovací iniciativy a to PADR (Preparatory Action on Defence Research) a EDIDP (European Defence Industrial Development Programme).

Evropský obranný fond je program na období 2021–2027 s celkovým rozpočtem 8 mld. EUR.

Aktuálně byly zveřejněny výzvy k předkládání návrhů EDF pro rok 2022. Celkový rozpočet by měl být přibližně 924 miliónů EUR a výzvy budou pokrývat 33 témat. Témata, která budou řešena v nových výzvách, najdete na obrázku níže. Další informace najdete zde. Pro letošní rok je termín pro podávání přihlášek stanoven na 24. listopadu 2022


EDF_Work_Programme_2022_1
EDF_Work_Programme_2022_1

Odpovědi na časté otázky můžete najít zde. Dotazy související s výzvami Evropského obranného fondu doporučujeme směřovat na na e-mail defis-edf-proposals@ec.europa.eu, který je spravován přímo DG DEFIS.

National Focal Point (NFP)

Každý členský stát nominuje jednoho zástupce – National Focal Point (NFP), který se bude účastnit jednání Evropské komise a předávat poznatky dále směrem k subjektům obranného a bezpečnostního průmyslu.

Za Českou republiku je National Focal Point na základě nominace ministra obrany:
Ing. Kristýna Helm, Ph.D., zástupkyně ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, kontakt: edf@aobp.cz