Defence Equity Facility (DEF)

16.1.2024
Václav Syruček

Vážení členové,

Rádi bychom Vás informovali, že v pátek 12. ledna 2024 Evropská komise společně s Evropským investičním fondem (EIF) spustili kapitálový nástroj na podporu inovací v oblasti obrany.

Spuštěná Defence Equity Facility (DEF) představuje nástroj, pomocí kterého bude Evropská komise nabízet financování inovací v oblasti obrany. Celkem je pro tento úkol vyčleněno 175 miliónů EUR na období let 2024 až 2027.

Defence Equity Facility zlepší přístup k financování pro inovativní malé a střední podniky a společnosti se střední tržní kapitalizací, včetně začínajících podniků, které mohou přispět k obraně a bezpečnosti EU. Způsobilé pro financování jsou aktivity vedoucí k vývoji perspektivních technologií dvojího užití. Postup pro získání prostředků je popsán zde.

Více informací naleznete na webu EUDIS a v tiskové zprávě.