Archive for Březen, 2011

NATO Průmyslový den 2010 / NATO Industrial day 2010

Ve dnech 6. – 7. října 2010 se v Praze uskutečnil Průmyslový den NATO pod záštitou agentury NATO NC3A, Ministerstva obrany ČR a za aktivní podpory Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Akce byla pozitivně hodnocena velením NATO i ostatními z řad

Více

Projekt AOBP ČR „Konkurenceschopnost bezpečnostního a obranného průmyslu v nových ekonomických a právních podmínkách EU“

V České republice existuje okruh firem, které jsou členy Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (dále AOBP ČR) a jejichž menší nebo větší část produkce směřuje do resortu Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, případně se jedná o vojenské dodávky v rámci NATO.

Více