Archive for Květen, 2016

Podklady pro zasedání Valné hromady III.

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Toto je poslední informace, kterou bychom vám chtěli sdělit před úterním zasedání naší Valné hromady (dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno). Máme potvrzeno, že se svými příspěvky

Více

Konference TTIP a SMEs

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s workshopy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“ pořádanou 6. června 2016 v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině. Konferenci organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve

Více

Kulatý stůl Národního konventu o EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na kulatý stůl Národního konventu o EU na téma ochrana spotřebitele na digitálním trhu, jenž se uskuteční v pátek 3. června 2016 od 9 do 12 hodin v Lichtenštejnském paláci v Praze (U Sovových

Více

Obchodní setkání s delegací firem ze Sečuanu (město Mianyang)

Vážení členové, Využijte možnosti setkat se s firmami z významné čínské provincie Sečuan na obchodní konferenci v Praze. Svaz průmyslu a dopravy Vás zve na akci jejich partnera New Silk Road Institute Prague, pořádanou ve spolupráci s čínskou firmou Changhong,

Více

Podklady k zasedání 20. Valné hromady II.

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Opětovně připomínám konání naší Valné hromady, která se uskuteční již příští týden v úterý dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany (Šumavská 4, Brno). Z významných hostů již potvrdil svou účast ministr obrany

Více

112/16 NV o skladování výbušnin

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/112-16-nv-o-skladovani-vybusnin-t-23-5-2016.aspx. Děkujeme za spolupráci

Více

Časopis Review 2/2016 a Katalog bezp. a obr. technologií 2015-16

Vážení členové, vyšlo druhé online vydání Review pro obranný a bezpečnostní průmysl, ve kterém najdete mnoho zajímavých rozhovorů nejen s představiteli státní správy, ale i majiteli a řediteli společností z oblasti OBP jako např. EVPÚ Defence, Quittner & Schimek nebo

Více