Podklady pro zasedání Valné hromady III.

27.5.2016
Alice Štysová

Vážení členové Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Toto je poslední informace, kterou bychom vám chtěli sdělit před úterním zasedání naší Valné hromady (dne 31.5.2016 od 9:30 v Brně, Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno).

Máme potvrzeno, že se svými příspěvky vystoupí ministr Martin Stropnický, náměstkyně ministra vnitra Monika Pálková a předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Poklady ke všem bodům valné hromady jsou k prostudování na našem WEBu. Do bodu 7 Projednání žádosti členství v AOBP ČR zařazujeme žádost o přijetí firmy

Připomínáme bod 13 jednání Valné hromady – Diskuse, do kterého rádi přivítáme Vaše podněty.

Do tohoto bodu jsme již obdrželi dva příspěvky, s nimiž Vás chceme seznámit, a protože jsou natolik významné, rádi bychom je promítli do usnesení Valné hromady.

Prvním příspěvkem je podnět generálního ředitele České zbrojovky Lubomíra Kovaříka týkající připravované novely evropské směrnice o držení ručních palných zbraní.

Znění této novely směrnice naleznete:

Novela evropské směrnice o držení ručních zbraní

K této problematice byla zpracována analýza Vlády ČR, k čemuž Vláda přijala Usnesení

Kdo z vás není s danou problematikou důkladně seznámen, doporučujeme k přečtení následující odkazy:

http://www.cevroinstitut.cz/cs/akce/mezinarodni-konference-terorismus-a-vlastnictvi-rucnich-zbrani-navrh-eu-izraelska-zkusenost-a-ceska-pozice/

http://www.ceska-justice.cz/2016/05/odbornici-o-regulaci-zbrani-v-pripade-krize-ci-valky-nebudou-existovat-vyrobci-kteri-dodali-zbrane/

Chtěli bychom, aby se Valná hromada touto problematikou zabývala a navrhnout schválit v rámci usnesení:

Valná hromada odmítá snahu Evropské komise omezovat držení ručních palných zbraní a předkládanou evropskou legislativu považuje za likvidační pro náš zbrojní průmysl. Valná hromada podporuje Vládu České republiky v jejím úsilí zabránit přijetí takové směrnice a vyzývá všechny české europoslance, aby udělali vše pro to, aby tato legislativa nebyla přijata.“

Další příspěvek do programu diskuse předkládá prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek. V současné době se projednává ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR legislativa týkající se stabilizace výdajů na obranu ČR. Návrh zákona naleznete:

Návrh novely Ústavního zákona o bezpečnosti ČR

Cílem této legislativy je zajistit dostatečné zdroje pro zajištění obranyschopnosti našeho státu, vytvořit dlouhodobý finanční rámec pro vyzbrojování a dát českým výrobcům stabilní plán nákupu. Vzorem je zákon, který platí v Polsku.

Opět bychom doporučili Valné hromadě se touto problematikou zabývat a přijmout usnesení:

Valná hromada podporuje takové legislativní kroky, které povedou ke stabilizaci obranného rozpočtu a jeho fixaci v dlouhodobém horizontu.“

Těším se na setkání se s Vámi na valné hromadě.

S pozdravem

Jiří Hynek