Archive for Květen, 2017

Česko-německá spolupráce na poli bezpečnosti

Vážení členové, Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Jagello 2000 a DAG – Deutsche Atlantische Gesellschaft e.V. Vás zve na veřejnou debatu „Česko-německá spolupráce na poli bezpečnosti“. Akce se uskuteční v pondělí 12. června 2017 od 17:00

Více

Připomínkování: 84/17 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/84-17-navrh-narizeni-vlady-kterym-se-stanovi-seznam-utajovanych-informaci-t-9-6-2017.aspx. Návrh nařízení má dále za cíl stanovit pravidlo, podle kterého lze klasifikovat soubor informací spadajících do oblasti uvedené v některé příloze k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., přičemž vyzrazení nebo zneužití

Více

Tisková zpráva pro IDET 2017

Na veletrh obranné techniky IDET přijede do Brna přes 500 firem Téma: Idet, Iset, Pyros 25.5.2017 13:26    Zpravodajství ČTK    Strana     str zbr pol pod zak             Brno 25. května (ČTK) –

Více

Veletrh UMEX 2018 v Abu Dhabi s podporou NOVUMM

Vážení členové, AOBP zvažuje zařazení veletrhu UMEX (UNMANNED SYSTEMS EXHIBITION & CONFERENCE), která se bude konat 25. – 27. 2. 2018 v Abu Dhabi, do seznamu veletrhů podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. Metodiku podpory NOVUMM zasíláme v příloze.

Více

Česko- turecké průmyslové fórum při veletrhu IDET

Vážení členové, AOBP organizuje při spolupráci s BVV, MO a GŠ AČR Česko-turecké průmyslové fórum, které se bude konat v rámci veletrhu IDET v úterý 31.5. od 15 do 17 hod. V rámci této akce bude po úvodním zahájení možnost

Více

Informace k veletrhu IDET 2017

Vážení členové Dovolujeme si Vám předat další informace z přípravy výstavy IDET 2017 Účast zahraničních delegací: Na úrovni ministra obrany je potvrzena účast ministrů obrany Lotyšska, Slovenska a Makedonie. Ze Slovenska i NGŠ. Na pozvání  NMO T. Kuchty zatím potvrdily příjezd

Více

Připomínkování 75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/75-17-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-17-5-2017.aspx. Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely. Své připomínky prosím zasílejte

Více

Evropské Německo, anebo německá Evropa?

Vážení členové, Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung Vás zve na veřejnou přednášku „Evropské Německo, anebo německá Evropa?“, která se uskuteční ve čtvrtek 25. května 2017 od 17:00 do 19:00 v atriu vysoké školy

Více

Veletrh MSPO Kielce s podporou NOVUMM

Vážení členové, ve dnech 5. – 8.9. se bude v Polsku konat veletrh MSPO Kielce, který je v tuto chvíli zařazen do seznamu veletrhů NOVUMM s podporou pro malé a střední podniky. Vzhledem k tomu, že je zatím nízký zájem

Více

65/17 Nař. vl. o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/65-17-nar-vl-o-zkusebnim-radu-zkousky-odborne-zpusobilosti-zadatele-o-vydani-zbrojniho-prukazu-skupiny-a-az-e-t-11-5-2017.aspx Návrh na změnu nařízení vlády č. 315/2011 Sb. se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2017 za účelem zefektivnění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů a zajištění jednotného průběhu zkoušek v celé České republice.

Více