Připomínkování 75/17 NV o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

15.5.2017
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/75-17-nv-o-zahranicnim-obchodu-s-vojenskym-materialem-t-17-5-2017.aspx.

Implementace směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 15. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely.

Své připomínky prosím zasílejte na email Pripominkovani@komora.cz.