Archive for Červenec, 2016

Pravidelný přehled aktualit, veřejných zakázek a pozvánka na podnikatelskou misi do Mongolska

Vážení členové, připravili jsme pro Vás pravidelný přehled aktualit AOBP. Pozvánka na podnikatelskou misi do Mongolska ve dnech 11. – 15.9.2016 V těchto dnech proběhly v Mongolsku parlamentní volby, které vyhrála Mongolská lidová strana a obsadí v parlamentu 65 ze 76 křesel. Vedle

Více

OP PIK – Připomínkování

Vážení členové, Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“) pro použití prostředků ESIF (Evropských strukturálních a investičních fondů) ve prospěch podnikatelské sféry v působnosti resortu průmyslu a obchodu v období let 2014-2020 návrh

Více

Prohlášení LEX a ČMMJ k evropské směrnici o zbraních

LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, z.s. a Českomoravská myslivecká jednota, z.s. (ČMMJ) vyjadřují následující společné stanovisko s konkrétními informacemi ohledně hlasování výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Kompletní prohlášení naleznete na http://cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Prohlaseni-LEX-a-CMMJ-ke-smernici-o-zbranich-a-hla.aspx  

Více

IDEX 2017

NABÍDKA VOLNÉ VÝSTAVNÍ PLOCHY NA VELETRHU IDEX 2017 Vážení členové, obracíme se na Vás s nabídkou volné výstavní plochy na veletrhu IDEX 2017, který se koná od 19. do 23. 2. 2017 v Abú Dhabí za oficiální české účasti. Na veletrhu v tuto

Více

Tisková zpráva k novele evropské směrnice o držení ručních zbraní

Dne 12.7.2016 vydala AOBP ČR tiskovou zprávu k novele evropské směrnice o držení ručních zbraní. Tuto tiskovou zprávu naleznete v příloze.

Více

Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní – připomínky

Vážení členové, v příloze vám zasíláme v elektronické podobě materiál Návrh nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení,  který byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení.

Více

Připomínkování EU 40/16

Vážení členové, Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k případné revizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s

Více

Pozvánka na seminář Hospodářské komory České republiky: Inovace a digitální technologie

Vážení členové, dovolujeme si Vás pozvat na seminář na téma „Inovace a digitální technologie“, který v rámci svých aktivit pořádá Hospodářská komora České republiky zdarma. Seminář proběhne v sídle Hospodářské komory ČR v Praze (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1)  dne 12. července

Více