Pravidelný přehled aktualit, veřejných zakázek a pozvánka na podnikatelskou misi do Mongolska

29.7.2016
Papajikova

Vážení členové,

připravili jsme pro Vás pravidelný přehled aktualit AOBP.

Pozvánka na podnikatelskou misi do Mongolska ve dnech 11. – 15.9.2016

V těchto dnech proběhly v Mongolsku parlamentní volby, které vyhrála Mongolská lidová strana a obsadí v parlamentu 65 ze 76 křesel. Vedle parlamentních voleb probíhaly rovněž volby i komunální do zastupitelstev měst a krajů – ajmarů, kde byla téměř absolutním vítězem také Mongolská lidová strana, která bude mít i guvernéry včetně města Darchan. Proto lze očekávat politickou stabilitu pro nejbližší 4 roky, jak na úrovni vlády tak i municipality.

Z důvodů těchto politických změn a za účelem seznámit se i s novou politickou reprezentací organizuje Hospodářská komora ČR podnikatelskou misi do Mongolska ve dnech 11. – 15. 9. 2016.

Mise se uskuteční u příležitosti veletrhu Ulánbátar Partnership a je organizována ve spolupráci se ZÚ Ulánbátar a Mongolskou hospodářskou komorou.

V předběžném programu počítáme s podnikatelskými fóry v Ulánbátaru a v Darchanu, plánujeme setkání s municipalitou a zástupci příslušených ministerstev. Předpokládáme rovněž průběžné vyhodnocení 6. Mezivládního protokolu ze zasedání Mezivládní Smíšené komise z loňského roku.

Mongolská strana má zájem o setkání s českými partnery především z oblasti energetiky, důlní technologie, stavebnictví, dopravní infrastruktury, zemědělských technologií, potravinářství a potravinářských technologií, včetně výroby minipivovarů, leteckého průmyslu, výstavby letišť. Dále je zájem o měřící a radarové systémy pro městskou dopravu, stanice technické kontroly a systémy evidence motorových vozidel.

Výše účastnického poplatku činí EUR 1.812,- a zahrnuje dopravu leteckou linkou, zajištění mongolského víza, ubytování se snídaní v centru Ulánbátaru. Dále poplatek zahrnuje podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, organizace firemních jednání, organizační náklady spojené s přípravou mise a služby pracovníků HK ČR po dobu mise. Pokud Vaše firma nemůže uhradit účastnický poplatek v EUR, je stanoven ekvivalent v Kč ve výši 48.900,-. O této skutečnosti nás však prosím informujte a vyznačte v závazné přihlášce.

Vedoucím podnikatelské delegace bude Viceprezident HK ČR Bořivoj Minář. Předpokládáme účast i zástupce MPO, případně MZV.

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete prosím sken vyplněné a podepsané přihlášky na email talafus@komora.cz v termínu do 5. srpna 2016.

Dále prosíme o vyplnění firemního profilu v angličtině ve formátu MS WORD a vyplnění powerpointového slidu se stručnými informacemi o Vaší společnosti (dle popisků na slajdu).

Vzhledem ke skutečnosti, že je třeba zajistit pro vstup do Mongolska v letošním roce vstupní vízum, pro které budeme následovně potřebovat vyplnit vízový formulář, 2x fotografii a dodat fyzicky Váš pas, s minimální platností 6 měsíců, je uzávěrka přihlášek, jak již zmíněno, 5. srpna 2016.


 

Vydání Evropských právních aktualit

EU Legal News


 

Veřejné zakázky

14.-23.7.2016