Archive for Srpen, 2019

Jubilejní 30. rok AURY

Budoucí směřování AURY vyjádřil pregnantně ve svém úvodním vystoupení při oslavách 30 let AURY v Brně její generální ředitel Ing. Filip Engelsmann: „Jsem přesvědčen, že AURA i v budoucnu bude hrát prim v rozvoji vojenských informačních logistických systémů, stejně tak

Více

Možnost zapojení do evropského obranného projektu FCAS

Vážení členové, Zasíláme informaci o možnostech zapojení do evropského obranného projektu „Future Combat Air System“ (FCAS) a to formou výzkumných, vývojových či výrobních aktivit. FCAS je původně německo-francouzský projekt víceúčelového bojového letounu nové generace, s nímž se počítá jako s náhradou strojů

Více

AOBP požaduje uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP

AOBP se odkazuje na usnesení Valné hromady z roku 2016 a opětovně žádá vládu o legislativní kroky, které povedou ke stabilizaci obranného rozpočtu a jeho fixaci v dlouhodobém horizontu. Vláda na rok 2020 totiž opět nepočítá s reálnými potřebami výdajů na obranyschopnost ČR.

Více

Okřídlený lev

Dne 14. srpna 2019 se ve 14:00 hodin uskutečnil pietní akt u památníku Okřídleného lva na Klárově, který je věnován československým občanům, kteří za druhé světové války působili v Britském královském letectvu (RAF). K této příležitosti byla dokončena třetí fáze

Více

99/19 Národní kosmický plán 2020-2025; T: 12.8.2019

Vážení členové,  zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál (odkaz zde): NKP 2020 představuje strategii České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v rámci kosmických aktivit pro zajištění jejich konkurenceschopnosti a pro maximalizaci návratnosti

Více