AOBP požaduje uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP

21.8.2019
Alice Štysová

AOBP se odkazuje na usnesení Valné hromady z roku 2016 a opětovně žádá vládu o legislativní kroky, které povedou ke stabilizaci obranného rozpočtu a jeho fixaci v dlouhodobém horizontu. Vláda na rok 2020 totiž opět nepočítá s reálnými potřebami výdajů na obranyschopnost ČR. Dle návrhu státního rozpočtu by měl rezort obrany dostat o 2 miliardy korun méně, než s kolika počítal loňský rozpočtový výhled. Dostáváme se opakovaně do situace, kdy plánované výdaje na další roky jsou pouhým slibem bez garance splnění. Ačkoliv je navyšování obranného rozpočtu součástí programového prohlášení vlády, ihned po prvním roce vládnutí dochází k jeho snižování. Pokud tato situace bude pokračovat i v dalších letech, bude rezortu obrany během následujících 3 let chybět dalších 20 miliard Kč. Vláda krácením výdajů na obranu pokračuje ve stylu vlád předchozích, což narušuje fungování obranného a bezpečnostního průmyslu. Na základě dlouhodobých zkušeností požaduje AOBP uzákonit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. Jedině takto bude zajištěna obranyschopnost naší země.