Archive for Únor, 2022

Pomoc Ukrajině – transparentní účet

Vážení členové,  informujeme, že na pomoc Ukrajině byl zřízen transparentní účet. Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Přikládáme

Více

Pozvání na workshopy VIAVIS a.s. –⁠ kyber čtvrtek 24. 2. 2022

Vážení členové,  dovolte, abychom vás pozvali na další ze série bezplatných workshopů, které pořádá společnost VIAVIS a.s. Kyber čtvrtky 24. 2. 2022 od 9:30 do 10:30 proběhne workshop Forenzní zkoumání digitálních stop. Více informací včetně možnosti přihlášení najdete zde.

Více

Prezentace českého leteckého a obranného průmyslu v rámci AEROS Maribor

Vážení členové, obracíme se na vás v návaznosti na plánovaný projekt ekonomické diplomacie ZÚ Lublaň v letošním roce, který by bylo možné využít jako follow-up společného loňského projektu. Dovolujeme si vás požádat o případné vyjádření zájmu o akci. Jde sice

Více

Připomínkování: 9/22 Novela někt. zákonů v oblasti zahr. obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nový materiál k připomínkování: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Předkládaná úprava obsahuje novou úpravu týkající se elektronických formulářů žádostí

Více