Archive for Duben, 2012

Zákon o veřejných zakázkách a jeho důsledky na vědu a výzkum

Od 1.4.2012 vešla v platnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rádi bychom znali vaše praktické zkušenosti s jeho používáním v praxi, zvláště pak v oblasti vědy a výzkumu. Při jednání se zástupci z akademické sféry jsme obdrželi

Více

Návrh nové vyhlášky k zákonu o obchodu s VM

Vážení členové V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme obdrželi od Licenční správy MPO k posouzení „Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

60 let společnosti MESIT holding a.s.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu si dovoluje poblahopřát svému dlouholetému členu, společnosti MESIT holding a.s., Uherské Hradiště a její dceřiným společnostem, k 60. výročí založení. Společnost je jedním z nejvýznamnějších českých soukromých podnikatelských uskupení koncernového typu s orientací na elektrotechnický průmysl, kovovýrobu, slévárenství

Více

Podpis dohody RDP

Dne 18.4.2012 byla podepsána a vstoupila v platnost dohoda o pořizování materiálu a služeb pro účely obrany mezi ČR a USA. V nejbližší době bude publikována ve Sbírce mezinárodních smluv. Text naleznete v příloze. dohoda_usa_a_cr_o_vzajemnem_porizovani_materialu_a_18178

Více

Připomínky k novele zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem

Vážení členové, v příloze vám zasíláme ke stanovisku znění zákona č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem po vypořádání zásadních připomínek uplatněných v rámci meziresortního připomínkového řízení. AOBP uplatnila 7 připomínek obdržených z členské základny. Přiložený materiál je pro

Více

Posun v jednání o smlouvě s USA

Vláda na svém jednání dne 4. dubna 2012 schválila návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemném pořizování materiálu a služeb pro účely obrany. Souběžně probíhá na americká straně závěrečná schvalovací procedura, po

Více