Archive for Březen, 2017

Veletrh OFSEC v Ománu s možnou podporou NOVUMM

Vážení členové, AOBP zvažuje zařazení veletrhu OFSEC – Oman Fire, Safety and Security Expo, který se bude konat v Maskatu 9.-11.10.2017, do podpory NOVUMM pro malé a střední podniky. Veletrh se zaměřuje na následující oblasti: Fire and Protection Commercial Security

Více

Možnost uspořádání průmyslového dne v agentuře NSPA

Vážení členové, v koordinaci s českým zastoupením při NATO nabízíme možnost uspořádat průmyslový den v agentuře NSPA (NATO Support and Procurement Agency), v rámci něhož by měly firmy možnost prezentovat se přímo v NSPA a případně sjednat i bilaterální jednání

Více

Jednání s německými zbrojaři

Ve dnech 13.-14. března 2017 se uskutečnilo historicky první oficiální jednání mezi asociacemi obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a SRN (BDSV – Bundesverband der Deutschen Sicherheits und Verteidigungsindustrie). V předvečer samotného jednání se uskutečnila společná večeře v DAP, tzv.

Více

Připomínkování: 33/17 Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/33-17-navrh-zakona-o-podpore-vyzkumu-vyvoje-a-inovaci-t-11-4-2017.aspx Cílem nové úpravy je vytvořit ve společnosti podmínky pro zvýšení kvality, udržitelnosti, výzkumu a vývoje v ČR, jakož i zajistit efektivnost výdajů na VaVaI, které budou vynakládány na reálné potřeby společnosti a ekonomiky, vysoce kvalitní,

Více

Česká republika jako středoevropský „Texas“?

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) ve spolupráci se sdružením LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní Vás zve na mezinárodní konferenci „Česká republika jako středoevropský „Texas“?“. Akce se uskutečni  ve čtvrtek 23. března od 16:00 do 19:30 hod

Více

Možnost zapojení do studie NIAG

Vážení členové, informujeme Vás o možnosti zapojení do studie NIAG (NATO Industry Advisory Group) na téma „Concepts and Rationale for Contracting for Logistics Capability on NATO Armaments and Support Programs„. Detaily týkající se studie, zapojených zemí a způsobu financování najdete

Více

Projekty ekonomické diplomacie na rok 2017

Vážení členové, V příloze zasíláme seznam projektů ekonomické diplomacie, které byly schválené na rok 2017. V kategorii obranného průmyslu jsou na rok 2017 projekty zaměřené na regiony Afriky (Čad, Botswana, Mosambik, Pobřeží slonoviny, Burkina Faso, Ghana), Blízkého východu a Severní Afriky

Více

Manifestace Proti omezení legálních držitelů zbraní

V souvislosti s usnesením Valné hromady AOBP ČR ze dne 31.5.2016 „Valná hromada odmítá snahu evropské komise omezovat držení legálních ručních palných zbraní a předkládanou evropskou legislativu považuje za likvidační pro náš zbrojní průmysl. Valná hromada podporuje vládu České republiky

Více

AURA oznamuje zavedení kodifikačního systému MC CATALOGUE 5 v SAE – GO LIVE

AURA, týden po oficiální návštěvě delegace s panem náměstkem Tomášem Kuchtou v Abú Dhabí, oznamuje zavedení kodifikačního systému MC CATALOGUE 5 v SAE do ostrého provozu – GO LIVE. AURA zahájila ve spolupráci s místním partnerem práce na implementaci kodifikačního

Více