Archive for Červenec, 2017

Výsledky exportu vojenského materiálu za rok 2016

V pondělí 24. července projedná vláda Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2016, předkládanou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Export vojenského materiálu z České republiky byl historicky nejvyšší

Více

Pravidelný přehled aktivit a veřejných zakázek

Vážení členové, připravili jsme pro Vás pravidelný přehled aktivit AOBP, veřejných zakázek a zajímavých akcí. 29. 6. 2017 Jednání prezidenta AOBP Jiřího Hynka s předsedou Státní správy hmotných rezerv ČR Pavlem Švagrem. Projednávána byla těsnější spolupráce SSHR a AOBP, a využití

Více

Jednání s EIB o financování obranných programů

Dne 11.7. se za AOBP zúčastnil pan M. Blaškovan (firma NAVIGA 4, s.r.o.) jednání s Evropskou investiční bankou (EIB). Jednání proběhlo na půdě Evropské obranné agentury s cílem zvýšit tlak na EIB a zejména politiky k uvolnění restrikcí k financování obranných a bezpečnostních programů.

Více