Archive for Říjen, 2016

Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-60-16-prubezne-hodnoceni-cinnosti-evropskeho-inovacniho-a-technologickeho-institutu-t-14-11-2016.aspx. Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu s nařízením o EIT a nařízením Horizont 2020 a jak plní

Více

Konference „Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu“

V příloze Vám zasíláme shrnutí konference „Český průmysl jako nástroj zajištění obrany státu“, které se uskutečnila dne 16.9.2016 v Ostravě.

Více

NCS College 2016

Univerzita obrany spolu s aliančním Výborem národních ředitelů pro kodifikaci AC/135 uspořádala v Brně ve dnech 29. srpna až 23. září 2016 již třetí ročník mezinárodních kodifikačních kurzů NCS College 2016. Kurzu pro manažery a logistiky a následného Kurzu pro

Více

Připomínkování 198/16 NV požadavky k zajištění BOZP v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/198-16-nv-pozadavky-k-zajisteni-bozp-v-objektech-urcenych-pro-vyrobu-a-zpracovani-vybusnin-t-19-10-2016.aspx. Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na přemisťování výbušnin citlivých ke vnějším podnětům (jež

Více

OPTOKON, a.s. otevřel nový závod OPTOKON Kable v Pelhřimmově

OPTOKON, a.s., renomovaný český výrobce optických komponentů a zařízení oznamuje, že otevřel na 5000 m2 nový závod OPTOKON Kable Co. Ltd. Oficiální inaugurace a přestřižení pásky se konalo 26.září 2016 v 15 hod a zúčastnili se ho bývalý prezident prof.

Více