Archive for Září, 2021

Evropská komise hledá hodnotitele pro projekty Evropského obranného fondu

Vážení členové, přikládáme poptávku Evropské komise po nezávislých expertech-hodnotitelích projektů EDF. Cílem je vytvořit skupinu expertů s odbornými znalostmi a zkušenostmi, jazykovými znalostmi a širokým tematickým pokrytím. Odborníci by měli být státními příslušníky co nejširšího spektra členských států a měli by

Více

AOBP udělila záštitu Dnu hrdinů

Informujeme, že Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu udělila záštitu Dnu hrdinů – přehlídce techniky integrovaných záchranných složek, které se uskuteční 25. září na Výstavišti Praha. Organizátoři pro vás připravili ukázky těžké techniky, technického vybavení, historických vozidel a dalších zajímavostí.

Více

Připomínkování zákonů

Vážení členové, dovolujeme si Vás upozornit na nové materiály k připomínkování: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu vyhlášky je zefektivnění plnění povinností NBÚ  při

Více

Evropské konference v rámci ENDR

Informujeme, že se v následujících měsících v rámci ENDR (European Network of Defence-related Regions) uskuteční řada evropských konferencí. Těchto akcí se zúčastní široká škála účastníků z firem obranného průmyslu, národních a evropských orgánů, vzdělávacích institucí a klastrových organizací v obranném

Více

IDET, PYROS, ISET 2021 – hygienická opatření

Vážení členové,  rádi bychom vás informovali o aktuálních opatřeních souvisejících s onemocněním covid-19 a vaší účastí na veletrzích IDET, PYROS a ISET v termínu 6.–8. 10. 2021. V rámci opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je konání veletržních akcí umožněno pouze v

Více

AOBP udělila záštitu Národní soutěži ČR v kybernetické bezpečnosti

Informujeme, že Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu udělila záštitu již šestému ročníku Národní soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, kterou pořádá Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři. Soutěž začne 10. září 2021 a bude probíhat po celý školní rok 2021/2022. Zúčastnit se

Více

Informace k veletrhu FEINDEF

Vážení členové, Velvyslanectví České Republiky v Madridu v rámci podpory česko-španělských obchodních styků nabízí českým firmám ze sektoru obrany a bezpečnosti, které plánují účast na mezinárodním veletrhu FEINDEF, možnost využití prostor velvyslanectví pro B2B jednání a srdečně je zve na

Více

EDF Info Day a networking 15.–17. 09. 2021

Vážení členové, 15.–17. září 2021 proběhne informační den k EDF a následný networking, které organizuje Evropská komise. Účast na akci doporučujeme všem firmám, které mají potenciální zájem o zapojení do projektů Evropského obranného fondu. Po registraci vám budou vytvořeny B2B online

Více