Informace k veletrhu FEINDEF

8.9.2021
Daniel Svoboda

Vážení členové,

Velvyslanectví České Republiky v Madridu v rámci podpory česko-španělských obchodních styků nabízí českým firmám ze sektoru obrany a bezpečnosti, které plánují účast na mezinárodním veletrhu FEINDEF, možnost využití prostor velvyslanectví pro B2B jednání a srdečně je zve na rezidenci velvyslance na společenské setkání u příležitosti 2. ročníku tohoto obranného veletrhu. Veletrh FEINDEF, který se uskuteční 3.–5. 11. 2021, má za cíl sblížit subjekty pohybující se v oblasti obrany a bezpečnosti skrze mezinárodní veletržní platformu a podporovat inovace, kooperaci a sdílení informací za účelem poskytnutí globální reakce na bezpečnostní výzvy. Také si klade za cíl posílit možnosti přístupu na evropský obranný trh, což stimuluje iniciativy v oblastech kooperativního výzkumu, rozvoje schopností, investic do dodavatelského řetězce a vytváření jedinečného evropského obranného trhu.
Velvyslanectví ČR v Madridu poskytne své prostory k setkání českých účastníků veletrhu se španělskými partnery, kde bude možné se v osobnějším prostředí podělit o  poznatky a znalosti z oboru a probrat eventuální spolupráci.

Společenský podnik organizovaný velvyslancem je určen jak pro české firmy, které se veletrhu účastní jako vystavovatelé či návštěvníci, tak pro jejich španělské partnery a zástupce Ministerstva obrany Španělska. Přesný termín konání akce bude upřesněn v závislosti na veletržních aktivitách. Pro bližší informace o veletrhu FEINDEF, včetně možností a podmínek účasti navštivte tyto internetové stránky.
V případě zájmu o zajištění jednání v prostorách Velvyslanectví ČR v Madridu či ve věci účasti na společenském podniku kontaktujte: commerce_madrid@mzv.cz