NATO – NIAG a NSPA

Home » O AOBP » NATO – NIAG a NSPA
NIAG – NATO INDUSTRY ADVISORY GROUP

Průmyslová poradní skupina NATO

 • NIAG je nástrojem, který NATO umožňuje interakci s průmyslem pro získání odborného pohledu na nekonkurenčním základě. Členové NIAG jsou zástupci průmyslu jmenovaní každou členskou zemí. Členové zastávají vysoké pozice ve společnostech angažujících se v obranných aktivitách a/nebo v národních federacích/asociacích obranného průmyslu.
 • České republika je zastoupena Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. 
 • NIAG představuje transparentnost, inkluzivitu a konsenzus ze strany průmyslu, a působí výhradně v předsoutěžní fázi. Zástupci jsou hlasem průmyslu ve svých zemích. Nereprezentují pouze zájem jedné či více společností. 
 • NIAG umožňuje NATO transparentně získávat průmyslové poradenství od všech členských nebo partnerských zemí.  
 • NIAG zajišťuje síť +/- 5000 společností, z nichž 80 % jsou malé a střední podniky.

Jak NIAG funguje?

 • Plenární zasedání NIAG se konají třikrát ročně ve formátech NATO only a Interoperability platform. 
 • Nástroje zapojení NIAG: viz brožura níže, str. 12.  

Co NIAG nabízí? 

Pro státy NATO a Alianci

 • Přístup k průmyslovým „know-how“ – strategickým, obchodním, technologickým. 
 • Odborné studie na podporu aktivit rozvoje schopností NATO. 

Pro průmysl

 • Pracovat společně s NATO a členskými zeměmi.
 • Porozumět současným a budoucím potřebám schopností NATO. 
 • Ovlivňovat vývoj systémových požadavků. 
 • Networking s experty z aliančních vlád a průmyslů. 

Vstup do NIAG

Společnosti se zájmem o vstup do NIAG mohou kontaktovat přímo Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Kontaktní osoba: viceprezidentka AOBP, Ing. Kristýna Helm, Ph.D., helm@aobp.cz 

Brožura: The Voice of Industry in NATO to inform Capability Development

_____________________________________________________________________________________________________________________

NSPA – NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY

Agentura NATO pro podporu a pořizování

NSPA je speciální agenturou NATO, která poskytuje svým zákazníkům podporu při pořizování vojenského materiálu a služeb, zajišťuje podporu integrovaných mnohonárodních schopností včetně kompletního řízení životního cyklu, a poskytuje operační a logistickou podporu.

V souladu s článkem 3 Severoatlantické smlouvy NSPA účinně pomáhá členským státům NATO rozvíjet individuální a kolektivní obranné schopnosti.

 • NSPA je výkonným orgánem NSPO (NATO Support and Procurement Organisation), tj. subsidiární organizace NATO, která sdílí právní subjektivitu NATO;
 • NSPO/NSPA vznikla v roce 2015 po dokončení reformy Agentur NATO;
 • Právním základem NSPO/NSPA je tzv. Charta NSPO schválená Severoatlantickou radou v r. 2015. Z Charty NSPO vyplývá, že v rámci NATO má NSPO jasně definovanou administrativní, organizační a finanční nezávislost;
 • Členy NSPO jsou automaticky všechny členské státy NATO (tj. aktuálně 29 států). Jejich zástupci řídí NSPO skrze Řídící radu NSPO (Agency Supervisory Board);
 • V principu je NSPA financována svými zákazníky. Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční subjekt, operuje na principu „žádný zisk – žádná ztráta“;
 • Jejími zákazníky jsou primárně členské státy NATO a vojenská velitelství a struktury NATO (SHAPE, ACT NCIA), sekundárně partnerské státy, které s NSPA uzavřou dohodu o spolupráci;
 • Cílem NSPA je poskytovat rychle, účinně a finančně výhodně akvizice vojenských zakázek, vč. komplexních akvizičních projektů;
 • NSPA aktuálně poskytuje v rámci více než 30 mnohonárodních Partnerství podporu více než 90-ti významných zbraňových systémů;
 • NSPA poskytuje podporu nejvýznamnějším aliančním projektům budovaných na mnohonárodním principu (AWACS, AGS, SALIS, C-17, AFSC či MRTT ve spolupráci s OCCAR).

NSPA a zapojení českého obranného a bezpečnostního průmyslu:

 • NSPA nabízí řadu příležitostí pro uplatnění českého obranného a bezpečnostního průmyslu;
 • Tendry NSPA jsou v zásadě omezeny na zástupce průmyslu pocházející z členského státu NATO;
 • NSPA ve spolupráci s MO ČR  a AOBP ČR pořádají 1x za dva roky v sídle NSPA v lucemburském Capellenu „Český průmyslový den“. Kromě toho NSPA pravidelně organizuje sektorové průmyslové dny zaměřené na specifické oblasti zájmu jejích zákazníků (green solutions, projekt AFSC atd.). Aktuální informace o konání průmyslových dnů jsou průběžně uváděny v aktualitách AOBP.

Manuál Jak obchodovat s NSPA

NSPA – prezentace

Aktuálně vypsané tendry NSPA naleznete na tomto odkazu

Kontakt na české zastoupení při NSPA: Mgr. Jiří Štěpánek, czlo@nspa.nato.int

Technologický akcelerátor DIANA

byl spuštěn 2. ročník technologických výzev obranného akcelerátoru NATO DIANA, který představuje klíčový alianční nástroj pro vyhledávání a podporu technologických firem se zaměřením na start-upy, v oblasti přelomových a nastupujících technologií dvojího užití s obrannou aplikací.  

Výzvy pro rok 2024 jsou vyhlášené v 5 oblastech:

 • Energetika
 • Bezpečnost dat a informací 
 • Snímání a senzorika
 • Lidské zdraví a výkon
 • Kritická infrastruktura a logistika

Zároveň jsou v rámci technologických oblastí identifikované i průnikové oblasti: vesmírné technologie, odolnost, udržitelnost

V rámci DIANA lze získat: 

 • Přímý finanční grant (100 000 EUR, v případě úspěchu a postupu do druhé fáze až 300 000 EUR)
 • Přístup na trhy NATO 
 • Příležitost pro testování technologie
 • Zapojení do akceleračního programu a sítě mentorů a expertů z byznysu, státní správy, vojenského prostředí
 • Spojení s investory a firmami obranného průmyslu
 • možnost návazné investice z Inovačního fondu NATO 

Přihlášky lze podávat na oficiálním webu DIANA do 9. srpna 2024 pomocí vyplnění jednoduchého formuláře: https://www.diana.nato.int/challenges.html

Základní informace jsou dostupné na:

Web sekce průmyslové spolupráce MO ČRhttps://spsp.army.cz/obranny-akcelerator-diana

Oficiální web: DIANAhttps://www.diana.nato.int/