Rada ředitelů a její sekce

Home » Rada ředitelů a její sekce

Jedním ze základních orgánů AOBP, který representuje expertní roli Asociace je Rada ředitelů (Rada). Ta je poradním orgánem Prezidia Asociace. Členem Rady může být statutární zástupce společnosti – člena AOBP, či kterýkoliv její představitel jím nominovaný. V rámci Rady mohou být zakládány odborné Sekce, které plní roli poradenského orgánu Prezídia AOBP, jsou také významnou expertní platformou pro jednání se státními orgány, zahraničními partnery a dalšími subjekty. Pravidla činnosti Rady jsou definovány ve Stanovách a ve Vnitřním řádu Rady (ke stažení níže).
Pro informaci uvádíme přehled existujících sekcí Rady a v příloze seznam členů Rady ředitelů:

 • Sekce kybernetické a informační bezpečnosti, předseda sekce Ing. Vladimír Lazecký
 • Sekce C4ISTAR, předseda sekce M.Sc. Martin Brož
 • Sekce pro IZS, předseda sekce Ing. Pavel Kostka
 • Sekce pro výstroj, předseda sekce Ing. Pavel Růčka
 • Sekce pro výstavnictví, předseda sekce Ing. Pavel Štefka, M.Sc.
 • Sekce pro radarové systémy
 • Sekce pro informační technologie, předseda sekce Ing. Jaroslav Řeha
 • Sekce pro vědu, výzkum a inovace, předseda sekce Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
 • Sekce taktické výzbroje a výstroje, předseda sekce Ing. Petr Vávra, MBA
 • Muniční sekce, předseda sekce David Hác
 • Sekce bezpilotních prostředků a robotiky, předseda sekce Ing. Jaroslav Řešátko
 • Sekce Czech NBC Team, předseda sekce Ing. Josef Orel
 • Sekce Rozvoje a ochrany prvků kritické infrastruktury, předseda sekce Ing. Jaroslav Mráz
 • Protipovodňová sekce, předseda sekce Ing. Vladimír Mrkvička, Ph.D.
 • Sekce elektronického boje a ISR, předseda sekce Ing. Petr Bičík, MBA
 • Sekce komplexní ochrany hranic a kritické infrastruktury, předseda sekce Ing. Jaroslav Pecháček, ml.
 • Sekce alternativních technologií a řešení v obranném průmyslu, předseda sekce Ing. Václav Nebeský, LL.M.

Členství v Radě ředitelů

Registrační formulář pro vstup do Rady ředitelů

Vnitřní řád Rady ředitelů

Aktuální seznam Rady ředitelů 2024