Archive for Duben, 2017

E 15 USA obchodní partner / článek: Čeští zbrojaři dobývají svět – rozhovor s panem prezidentem Hynkem

V úterý 18.4.2017 vyšel v příloze deníku E15 speciál USA obchodní partner, ve kterém na straně 11 naleznete rozhovor s prezidentem AOBP ČR RNDr. Jiřím Hynkem. E15-USA OBCHODNI PARTNER-2017-04-18

Více

Česko-španělský průmyslový seminář a B2B setkání

Vážení členové, AOBP ve spolupráci s Hispánsko-českou obchodní komorou a Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá seminář a B2B setkání firem na téma Bezpečnostní a obranný průmysl v ČR a ve Španělsku v praxi, s rozšířením o Latinskou Ameriku. Seminář se bude

Více

Účast prezidenta AOBP na Valné hromadě LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Dne 25.3.2017 se prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek zúčastnil zasedání Valné hromady LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kde vystoupil se svým příspěvkem na téma Evropská regulace zbraní. Svým vystoupením tuto novou směrnici jednoznačně odsoudil.      

Více

Připomínkování: 43/17 Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zbraních

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/43-17-navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-zakona-o-zbranich-t-20-4-2017.aspx. Hlavním cílem návrhu je a) zachovat a případně doplnit již nyní platnou úpravu zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního průkazu a zkoušek odborné způsobilosti zkušebního komisaře, zabezpečení zbraní v průběhu

Více

Mise ředitele Odboru průmyslové spolupráce (OPSp SPSŘO MO) do Jordánska a Izraele

Vážení členové, Pro připomenutí znovu zasíláme informaci o plánované delegaci SPSŘO MO v čele s ředitelem Odboru průmyslové spolupráce, PhDr. Tomášem Kopečným, která se v období od 8. do 10. 5. 2017 zúčastní mise do Jordánska a Izraele. Hlavním bodem programu v Jordánsku dne 8. května

Více

Manifestace za ústavní právo na legální zbraň

Dne 15.3.2017 se od 11:00 na Václavském náměstí uskutečnila Manifestace za ústavní právo na legální zbraň. Manifestace se zúčastnila celá kancelář AOBP, protože evropskou směrnici považuje za bezprecedentní omezování práv svobodných občanů. V odkazu níže naleznete videa z této manifestace.

Více