Účast prezidenta AOBP na Valné hromadě LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

6.4.2017
Alice Štysová

Dne 25.3.2017 se prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek zúčastnil zasedání Valné hromady LEX – sdružení na ochranu práv majitelů zbraní, kde vystoupil se svým příspěvkem na téma Evropská regulace zbraní. Svým vystoupením tuto novou směrnici jednoznačně odsoudil.

IMG_1443              IMG_1442             IMG_1455