Archive for Březen, 2012

Nový výrobek firmy RETIA má vysoký exportní potenciál

Akciová společnost RETIA představila 6. března na vojenském letišti v Pardubicích výsledek projektu obranného výzkumu – funkční model zmodernizovaného protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB. Tato modernizace byla řešena ve spolupráci s mezinárodním koncernem MBDA, které dodalo rakety a nezbytnou elektroniku. Spolu s

Více

Industry Day on Standardization

Dne 12. června 2012 se od  9 do 12 hod. v konferenčním sále Domu armády Praha (www.daphotel.cz) koná Industry Day on Standardization. Jedná se o jednu z akcí organizovaných v rámci série mezinárodních jednání k oblasti obranné standardizace, pořádaných Úř

Více

Americko-česká konference o inovacích

Ve dnech 5. a 6. března 2012 proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze odborná konference na téma nových společných inovačních příležitostí. Této konference se za AOBP zúčastnil prezident Jiří Hynek.  Dvoudenní jednání kromě toho, že přineslo účastníkům velmi zajímavé informaci, bylo příležitostí k navázání obchodních vztahů. V této

Více