Americko-česká konference o inovacích

8.3.2012
David

Ve dnech 5. a 6. března 2012 proběhla v Lichtenštejnském paláci v Praze odborná konference na téma nových společných inovačních příležitostí. Této konference se za AOBP zúčastnil prezident Jiří Hynek.  Dvoudenní jednání kromě toho, že přineslo účastníkům velmi zajímavé informaci, bylo příležitostí k navázání obchodních vztahů. V této souvislosti lze připomenout, že k podpisu Dohody o vzájemném pořizování materiálu a služeb v oblasti obrany mezi ČR a USA („Reciprocal Defense Procurement Memorandum of Understanding“) by mělo dojít v dohledné době. Bližší informace o konferenci, seznam jejich účastníků, seznam dosud uzavřených dohod mezi USA a Českou republikou apod. lze nalézt v členské sekci.

http://www.us-czic.org/