Industry Day on Standardization

22.3.2012
David

Dne 12. června 2012 se od  9 do 12 hod. v konferenčním sále Domu armády Praha (www.daphotel.cz) koná Industry Day on Standardization. Jedná se o jednu z akcí organizovaných v rámci série mezinárodních jednání k oblasti obranné standardizace, pořádaných Úř OSK SOJ a MO (www.urosksoj.army.cz) v rámci předsednictví ČR zemím skupiny Visegrádské čtyřky. Organizátor zve členské firmy AOBP na uvedené jednání.

Nosným tématem Industry Day on Standardization bude uplatňování standardizačních požadavků na výzbroj a techniku v českém a evropském obranném průmyslu, s akcentem na spolupráci členských zemí EDA a NATO. Předpokládaný počet zahraničních účastníků je cca 30 (členské země EDA + TUR + USA), jde o vedoucí pracovníky vojenských standardizačních organizací, jednací jazyk bude anglický.

AOBP ČR uskuteční svou presentaci (JUDr. Hlavatý). Další příspěvky zástupců obranného a bezpečnostního průmyslu s vazbou na standardizaci budou po předjednání s organizátory vítány. V předsálí budou umístěny panely, na kterých členové AOBP mohou prezentovat svoje výsledky dosažené při výrobě standardizované výzbroje a techniky.

Registrace a dotazy adresujte Ing. Líznerovi, tel. 973213917,  email: defstand@army.cz