Archive for Září, 2019

Sdělení Evropské komise ke kooperativním zakázkám v obraně

Informujeme, že v příloze naleznete Sdělení Evropské komise týkající se společného zadávání obranných a bezpečnostních zakázek. Smyslem Sdělení je podat výklad směrnice 2009/81 o obranných zakázkách pro případy zadávání společných zakázek dvěma nebo více státy nebo prostřednictvím mezinárodní organizace, například Evropské

Více

Společný podnik DICOM

Gratulujeme členským firmám AOBP ROHDE & SCHWARZ a MESIT holding ke spolupráci na projektu DICOM. Mesit holding založil nové výzkumné centrum DICOM, v němž zaměstná až 50 pracovníků. Nově založená firma DICOM se má zaměřit na vývoj integrovaných komunikačních řešení značky SOVERON, která

Více

Úspěch české firmy v Indii

Informujeme, že členská firma AOBP ELDIS Pardubice slaví na indickém trhu úspěchy se svými leteckými radary. Již brzy bude svými radary krýt asi 90 % indického vzdušného prostoru. Podrobnosti se dočtete v přiloženém článku.

Více

Vojenská mobilita a připravenost infrastruktury: Hladký přesun nebo past?

Informujeme, že Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) vás zve v rámci Dnů NATO v Ostravě na veřejnou akci spojenou s prezentací publikace „Evropská bezpečnost, NATO a jeho východní hranice – minulost a současnost“, která vznikla ve spolupráci s New Direction, politickou nadací Aliance evropských konzervativců

Více

Připomínkování návrhů zákona 112/19, 113/19, 114/19 a 115/19

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkování přiložené materiály. Materiály k jednotlivým návrhům naleznete vžy pod příslušným odkazem. Vaše připomínky prosím zasílejte na email pripominkovani@komora.cz. 112/19 Návrh zákona o zbraních; T: 25.9.2019 https://www.komora.cz/legislation/112-19-navrh-zakona-o-zbranich-t-25-9-2019/ Zákon odstraňuje neúčelnou administrativu, celkově snižuje administrativní zátěž

Více

Smuteční oznámení

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 29. srpna 2019 ve věku 81 let navždy opustil zakladatel a bývalý předseda představenstva společnosti Aero Trade a.s. (dnes MESIT aerotrade a.s.), jedné ze zakládajících firem AOBP, bývalý člen představenstva společnosti AERO Vodochody

Více