Smuteční oznámení

4.9.2019
Alice Štysová

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 29. srpna 2019 ve věku 81 let navždy opustil zakladatel a bývalý předseda představenstva společnosti Aero Trade a.s. (dnes MESIT aerotrade a.s.), jedné ze zakládajících firem AOBP, bývalý člen představenstva společnosti AERO Vodochody a.s. pan Ing. Jiří Holub. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 5. září 2019 ve 13:00 hodin v kostele sv. Klimenta v Odolené Vodě. Rodině, příbuzným, přátelům a známým vyslovujeme upřímnou soustrast.