Sdělení Evropské komise ke kooperativním zakázkám v obraně

23.9.2019
Daniel Svoboda

Informujeme, že v příloze naleznete Sdělení Evropské komise týkající se společného zadávání obranných a bezpečnostních zakázek. Smyslem Sdělení je podat výklad směrnice 2009/81 o obranných zakázkách pro případy zadávání společných zakázek dvěma nebo více státy nebo prostřednictvím mezinárodní organizace, například Evropské obranné agentury. Tento výklad by měl poskytovat právní jistotu zadavatelům v postupech při společném pořizování. V případě takového pořizování bude stanoven vedoucí stát, podle jehož vnitrostátních postupů se bude postupovat. Firmy se v případě zájmu o společnou zakázku tedy budou obracet na jednoho veřejného zadavatele, který k tomu bude dohodou zadavatelů určen a který bude odpovědný za průběh společného zadávacího řízení. To může být problematické. Sdělení uvádí další možné scénáře pro společné pořizování a interpretuje použití některých výjimek. Ačkoliv je Sdělení právně nezávazné, Evropský soudní dvůr v případě sporů bere Sdělení na zřetel. 

Zároveň bychom vás chtěli informovat, že k této problematice bude AOBP organizovat informační seminář ve spolupráci s MO, kde se bude probírat implementace této směrnice/tohoto sdělení do české legislativy. O datu semináře vás budeme informovat.