Archive for Květen, 2012

Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce

Dne 16. 5. se v prostorách Poslanecké sněmovny uskutečnila konference „Evropská bezpečnost a obrana na křižovatce“. V bloku komentářů k tématu „Perspektivy rozšiřování bezpečnostní a vojenské integrace EU v nové etapě vývoje Evropské unie a při vyrovnávání se s dopady ekonomické krize“ vystoupil

Více

Návrh finální úpravy Stanov AOBP ČR

Vážení členové V únoru jsme vás upozornili na návrh úpravy Stanov v interní sekci Legislativa. Jak jsme informovali, úprava zahrnuje formální a terminologické ujednocení, aktualizace zmíněných zákonů, zakotvení tajné volby funkcionářů Asociace, možnost kooptace člena Prezidia a výslovné deklarování možnosti

Více