Návrh finální úpravy Stanov AOBP ČR

3.5.2012
David

Vážení členové

V únoru jsme vás upozornili na návrh úpravy Stanov v interní sekci Legislativa. Jak jsme informovali, úprava zahrnuje formální a terminologické ujednocení, aktualizace zmíněných zákonů, zakotvení tajné volby funkcionářů Asociace, možnost kooptace člena Prezidia a výslovné deklarování možnosti kumulace funkce výkonného ředitele a voleného funkcionáře (i když znění stávajících stanov toto umožňuje), upravení názvů oblastí zodpovědnosti viceprezidentů a malé úpravy umožňující zcela vyjmout z Vnitřního řádu AOBP ustanovení týkající se Rady ředitelů a ponechat definování veškerých činností Rady jejím Vnitřním řádem. Dnes Vám předkládáme finální úpravu, kterou hodláme předložit VH ke schválení. Tato další úprava, kterou jsme provedli ve spolupráci s advokátní kanceláří, zahrnuje drobné korekce předchozí úpravy a nově konstituuje možnost pro firmy registrované v jiných zemí EU, být členem AOBP (reakce na nedávno registrovaný zájem).