Archive for Listopad, 2016

EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

Vážení členové, zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-71-16-ek-prubezne-hodnoceni-programu-horizont-2020-t-9-1-2017.aspx Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne Komise do zprávy o průběžném hodnocení programu Horizont 2020.

Více