EU 71/16 EK Průběžné hodnocení programu Horizont 2020

28.11.2016
Alice Štysová

Vážení členové,

zasíláme Vám k připomínkám přiložený materiál http://www.komora.cz/pro-podnikani/legislativa-a-normy/pripominkovani-legislativy/nove-materialy-k-pripominkam/eu-71-16-ek-prubezne-hodnoceni-programu-horizont-2020-t-9-1-2017.aspx

Evropská Komise zahájila průběžné hodnocení programu Horizont 2020. Cílem hodnocení je shromáždit informace od široké veřejnosti o různých aspektech realizace programu. Výsledky hodnocení promítne Komise do zprávy o průběžném hodnocení programu Horizont 2020. V neposlední řadě získané informace poskytnou východisko pro zlepšení provádění programu Horizont 2020 a vymezí rámec pro jednání o financování výzkumů a inovací v EU po roce 2020.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm.

Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice zasílejte, prosím, na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 9. 1. 2017.