Archive for Březen, 2013

Vývoz zbraní – připomínky ke zprávě Evropského parlamentu

Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci projednává tento týden návrh zprávy o vývozu zbraní: provádění společného postoje Rady 2008/944/SZBP 2012/2303(INI). V plénu bude materiál projednáván 10. června 2013. Pokud by firmy chtěly uplatnit k dokumentu připomínky, je možné je zaslat

Více

Informace k zveřejnění návrhů ČOS

Vážení členové. V souvislosti s problémy vzniklých při předešlých soutěžích na dodávky výstroje se obrátilo na nás MO ČR se žádostí o posouzení českých obranných standardů (ČOS): – 100016 „Maskovací pokryvy a soupravy pro maskování techniky a objektů. Všeobecné technické

Více

Zakázky na likvidaci munice přes agenturu NSPA

Dne 8.3.2013 zveřejnil deník E15 článek o problémech, které mají české muničky se získáváním zakázek na likvidaci munice přes agenturu NSPA. http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/nato-nepreje-ceskym-firmam-963688 Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu nebude nadále trpět, aby docházelo k dalším diskriminačním krokům vůči českému obrannému průmyslu. Západní

Více