Informace k zveřejnění návrhů ČOS

14.3.2013
David

Vážení členové.

V souvislosti s problémy vzniklých při předešlých soutěžích na dodávky výstroje se obrátilo na nás MO ČR se žádostí o posouzení českých obranných standardů (ČOS):

– 100016 „Maskovací pokryvy a soupravy pro maskování techniky a objektů. Všeobecné technické požadavky“ (1.vydání),

– 100017 „Stejnokroje a další součástky vojenské výstroje se zkreslujícím (deformujícím) zbarvením“ (1.vydání),

– 100018 „Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností maskovacích pokryvů a souprav pro maskování techniky a objektů“ (1.vydání),

– a 100019 „Metody hodnocení fyzikálně optických vlastností stejnokrojů a dalších součástek vojenské výstroje se zkreslujícím (deformujícím) zbarvením“ (1.vydání).

Ke stažení jsou na adrese: http://www.uloz.to/xSdnXKk/cos-108016-19-2-navrh-zip

Prosíme o zaslání připomínek k návrhům do 29.března na kapic@aobp.cz.