Archive for Květen, 2014

Pozvánka na seminář o terorismu a kyberterorismu

Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na seminář, který se bude věnovat boji proti aktuálním hrozbám terorismu. Akce se uskuteční v pondělí 2. června od 16:00 v atriu vysoké školy CEVRO Institut (Jungmannova 17, Praha 1). Hlavními řečníky budou experti

Více

Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

V pondělí 26. května 2014 se uskuteční v Brně 18. řádná Valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP). Valné hromady se zúčastní téměř sto členů, kteří jsou významnými výrobci a exportéry v oblasti zbrojního a bezpečnostního průmyslu v České republice.  Diskutovat se

Více

Seminář v Poslanecké sněmovně

Dne 20.5.2014 se pod záštitou Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR uskutečnil seminář s názvem „Možnosti podpory exportu českých firem a pořizování obranného materiálu“. Jednání řídil poslanec PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., za

Více

Kybernetická bezpečnost je odpovědností managementu

Kybernetická a informační bezpečnost je problém nejen právní a technický, ale především problém velmi reálný, za který nese odpovědnost management a nikoli jen IT pracovník. Seminář Odpovědnost managementu za zajištění kybernetické bezpečnosti, který pořádala vysoká škola CEVRO Institut ve spolupráci s  Národním bezpečnostním

Více