Archive for Prosinec, 2011

Novelizace Společného ujednání AOBP a ALV o vzájemné spolupráci

Vážení členové, již delší dobu se připravovala novelizace Společného ujednání AOBP a Asociace leteckých výrobců o vzájemné spolupráci ze dne 14.10.1998 a jeho Dodatku ze dne 17.8.2000. Novelizované znění bylo schváleno Prezidiem AOBP dne 8.12.2011 a podepsáno prezidenty obou asociací

Více

Kulatý stůl v Senátu

Dne 1. prosince 2011 AOBP organizovala ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (pod záštitou senátorů Tomáše Kladívka a Pavla Trpáka) kulatý stůl, jehož cílem bylo diskutovat změny, které přinese nová legislativa EU (směrnice 2009/81

Více

Závěry z akcí AOBP v Parlamentu ČR

AOBP organizovala pod patronací Výboru pro obranu a bezpečnost PS Parlamentu ČR (posl. Horáčka) dne 29. listopadu 2011 seminář na téma Inovační potenciál českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Semináře se zúčastnilo 25 hostů v čele s předsedou VOB PS Bublanem.

Více