Kulatý stůl v Senátu

12.12.2011
David

Dne 1. prosince 2011 AOBP organizovala ve spolupráci s Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR (pod záštitou senátorů Tomáše Kladívka a Pavla Trpáka) kulatý stůl, jehož cílem bylo diskutovat změny, které přinese nová legislativa EU (směrnice 2009/81 ES a směrnice 2009/43 ES) do pravidel trhu s obranným a bezpečnostním materiálem uvnitř EU a jaké dopady může náš obranný a bezpečnostní průmysl očekávat po promítnutí směrnic do národní legislativy (směrnice jsou účinné od poloviny roku 2012).

Nejvíce byla diskutována problematika offsetů a tranzitních licencí a uváděny praktické příklady, kdy ze strany zahraničních státních orgánů došlo k poškození zájmů českého obranného průmyslu.

K tlaku Evropské komise na odstranění offsetů poskytla AOBP stanovisko pro ČTK, ve kterém tento tlak považuje za neopodstatněný a vnímá ho jako lobbing velkých nadnárodních koncernů, které chtějí, aby se jim díky tomu otevřely cizí trhy.

Dále AOBP negativně vnímá to, že okolní země, které jsou pro náš export tranzitními zeměmi, dosud nepromítly do svých národních legislativ požadavek směrnice 2009/43 ES a nezrušily institut tranzitních licencí. Tranzitní licence okolních zemí jsou asociací dlouhodobě kritizovány – viz článek v E15

http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/cesti-exporteri-zbrani-sousede-nam-komplikuji-byznys-722385

Závěry kulatého stolu naznačují, že s nástupem očekávané recese a zostřováním soutěže na nerovném trhu význam intervencí národních vlád poroste navzdory snahám Evropské komise.

směrnice 2009/43 ES

http://www.mpo.cz/dokument62401.html

směrnice 2009/81 ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:216:0076:0136:cs:PDF