Archive for Květen, 2013

AOBP v médiích a vystoupení v České televizi

V souvislosti se snahou vedení AOBP o vytvoření lepších podmínek pro export obranných technologií tak, jak to mají vyspělé evropské státy, se objevila řada mediálních článků. AOBP se snaží o zprůhlednění procesu udělování exportních licencí s vojenským materiálem a eliminaci vydávání diametrálně

Více

Podpis dohody o spolupráci mezi AOBP a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu

V průběhu výstavy IDET v Brně byla dne 22.5.2013 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací obranného průmyslu ČR (AOBP) a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu (PCNDM). Dohodu podepsal za českou stranu prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek, za polskou stranu prezident PCNDM

Více