Podpis dohody o spolupráci mezi AOBP a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu

27.5.2013
David

V průběhu výstavy IDET v Brně byla dne 22.5.2013 podepsána Dohoda o spolupráci mezi Asociací obranného průmyslu ČR (AOBP) a Polskou komorou národních výrobců obranného materiálu (PCNDM). Dohodu podepsal za českou stranu prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek, za polskou stranu prezident PCNDM Slawomir Kulakowski.

Podpis dohody o spolupráci s PCNDM

Dohoda má za cíl zintenzívnit spolupráci obou průmyslových entit, zapojit se do společných programů a čelit tak tlaku velkých nadnárodních firem, které postupně ovládají obranný trh v nových členských zemích EU. Obě země disponují významnými obranně průmyslovými kapacitami, jejichž kooperativní potenciál nebyl doposud plně využit. Záleží zejména na schopnosti ministerstev obrany obou zemí dojednat společné programy, kolem kterých pak mohou vzniknou mezinárodní konsorcia k jejich řešení. Dosavadní průmyslová spolupráce zatím probíhala v rovině dílčích projektů. Podpis dohody by mohl iniciovat diskuzi o komplexních programech s prvky vývoje, výroby i společného pořízení a provozu některého obranného systému. A to nejen na bilaterální úrovni, ale například i v rámci zemí Visegrádské skupiny (V4). Společný produkt, zavedený do výzbroje více zemí, by zvýšil i jeho exportní potenciál. Intenzívní spolupráce zemí v našem regionu by měla postupně nahradit prosté pořizování off the shelf, kdy peníze daňových poplatníků putují do zahraničí bez jakéhokoliv ekonomického efektu pro národní hospodářství a náš obranný a bezpečnostní průmysl je postupně likvidován. Polský partner s podporou ministerstva obrany je odhodlán nové výzvy doby řešit, doufejme, že i nám se podaří totéž.

Podpis dohody o spolupráci s PCNDM

Foto: MS Line, s.r.o.