Archive for Říjen, 2019

EU 16 /19 Integrované řízení letového provozu (program Horizont Evropa) T: 1.11.2019

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál. Evropská komise vypsala konzultaci týkající se integrovaného řízení letového provozu (program Horizont Evropa). Partnerství bude koordinovat veškeré výzkumné, vývojové a ověřovací činnosti v oblasti uspořádání letového provozu v EU. Napomůže: zlepšit úroveň bezpečnosti letecké

Více

Program Horizont Evropa

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál. Evropská komise vypsala konzultaci týkající se inteligentních sítí a služeb (program Horizont Evropa). Cílem této iniciativy je posílit vedoucí postavení Evropy ve vědě a průmyslu. Napomůže: rozvoji technologií a norem pro digitální infrastrukturu budoucnosti (internet

Více

Veletrh SOFEX 2020 s podporou

Informujeme, že 30. 3. – 2. 4. 2020 se v jordánském Ammánu uskuteční 13. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na obranu a bezpečnost SOFEX JORDAN 2020. SOFEX 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK. Pro firmy, které se svojí velikostí nebo lokalizací nekvalifikují do projektů

Více

Seminář: Podpora exportu a dotační programy se zaměřením na obranný a bezpečnostní průmysl

Vážení členové, Asociace obranného a bezpečnostního  průmyslu ČR Vás zve na odborný seminář Podpora exportu a dotační programy se zaměřením na obranný a bezpečnostní průmysl, Který se uskuteční 22. 11. 2019 10:00 – 14:00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 745/24, 110 00, Praha

Více

Semináře s celní problematikou

Vážení členové,  dovolujeme si vás pozvat na čtyři semináře s celní problematikou, které pořádá společnost addConsulting ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel a Licenční správou. Jedná se o seminář Celní řízení a identifikace vojenského materiálu při provádění zákona č. 38/1994

Více

Soudržné a bojeschopné NATO: Mýtus nebo realita? NATO ve světle turecké invaze do Sýrie

Vážení členové, Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut (PCTR) Vás zve na veřejnou debatu „Soudružné a bojeschopné NATO: Mýtus a realita? NATO ve světle turecké invaze do Sýrie“. Akce proběhne ve spolupráci s The Center for European Policy Analysis (CEPA), výzkumným ústavem věnujícím

Více

Dodavatelské fórum se španělským distributorem civilní, vojenské a policejní výzbroje BARRAGUN ARMAMENT SL

Vážení členové,  rádi bychom vás upozornili na Dodavatelské fórum zahraniční firmy BARRAGUN ARMAMENT SL, Španělsko, publikovanou na portále Businessinfo pod č. PO201900688 – Dodavatelské fórum se španělským distributorem civilní, vojenské a policejní výzbroje BARRAGUN ARMAMENT SL. Pokud bude mít firma

Více

130/19 Nař. vl. o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu

Vážení členové, zasíláme vám k připomínkám přiložený materiál: https://www.komora.cz/legislation/130-19-nar-vl-o-stanoveni-seznamu-stanovenych-vyrobku-podminek-za-nichz-lze-uskutecnit-jejich-dovoz-nebo-prepravu-t-22-10-2019/ Řešení bezpečnostní otázky reexportu expanzních zbraní a zbraní určených pro střelivo typu Flobert z České republiky do západoevropských zemí. Reakce na změny v právních předpisech, jež s problematikou zahraničního obchodu s citlivými

Více

Podporované veletrhy v roce 2020 (MPO, CzechTrade, Proped)

Podpora MPO a CzechTrade probíhá prostřednictvím tří nástrojů: Oficiální účasti MPO – obvykle 2 největší zbrojní veletrhy v roce, bez omezení velikosti firmy, ale vzhledem k velkému zájmu je brzy obsazeno a potvrzená velikost jednotlivých stánků nemusí větším firmám stačit. Projektové akce

Více